Fakturering

 Krav til din faktura

Alle regninger skal opfylde kravene i momsreglerne. Opfylder din faktura ikke disse krav, forbeholder Rexan sig ret til at afvise din faktura.

  • Ejendomsnummer
  • Faktura dato
  • Faktura nummer
  • Forfaldsdato 
  • Leverings adresse
  • Navn eller initialer på den person, der har bestilt varen eller tjenesteydelsen, skal fremgå af regningen.
 

De lovmæssige krav, henviser vi til SKATs hjemmeside.

Bemærk at vi forbeholder os 30 dages betalingsfrist medmindre andet er aftalt.

Faktura sendes til faktura@rexan.eu

Har du spørgsmål til ovenstående eller til en fremsendt faktura, er du velkommen til at kontakte bogholderiet på telefon: +45 38 86 77 80 eller e-mail: info@rexan.eu